The Bible comes to life

תיירות נכנסת לישראל

החיים הסודיים של סיפורי התנ"ך… כשסיפורי התנ"ך קמים לתחייה אף אחד לא יכול להישאר אדיש! The Bible Comes to Life הוא מרכז חוויתי תיירותי לקהל המאמין הנוצרי שבו סיפורי התנ"ך מוצגים מזווית מרעננת וייחודית: המבקרים קוראים ושומעים על הגיבורים, האתרים, הנופים, הצמחים ואפילו בעלי החיים המתוארים בסיפורים השונים, תוך חיזוק הקשר ביניהם לארץ ישראל.

יש עוד דברים שנותרו ללא מענה?

אז נכון שניסינו לספר על כל העשייה שלנו, ועדיין כשיש ספק – אין ספק.
לכל שאלה שצצה אנחנו לגמרי כאן כדי לקרוא, לבדוק ולענות במלא תשומת הלב.

צור קשר
 
 
Leaf Leaf
Leaf Leaf