Israel outdoors next

Israel outdoors next

תיירות נכנסת לישראל

חברה המפעילה את פרויקט "מסע" של ממשלת ישראל, במהלכו צעירים וצעירות יהודיים מרחבי העולם מוזמנים להיות שותפים למסע אישי ורב מימדי בישראל – להתערות בחברה הישראלית, ללמוד, להתנדב ולהרגיש את המדינה בכל רמ"ח איבריה.

יש עוד דברים שנותרו ללא מענה?

אז נכון שניסינו לספר על כל העשייה שלנו, ועדיין כשיש ספק – אין ספק.
לכל שאלה שצצה אנחנו לגמרי כאן כדי לקרוא, לבדוק ולענות במלא תשומת הלב.

צור קשר
 
 
Leaf Leaf
Leaf Leaf