Israel outdoors next

תוכניות ארוכות טווח בישראל

חברה המפעילה את פרויקט "מסע" של ממשלת ישראל, במהלכו צעירים וצעירות יהודיים מרחבי העולם מוזמנים להיות שותפים למסע אישי ורב מימדי בישראל – להתערות בחברה הישראלית, ללמוד, להתנדב ולהרגיש את המדינה בכל רמ"ח איבריה.

יש עוד דברים שנותרו ללא מענה?

אז נכון שניסינו לספר על כל העשייה שלנו, ועדיין כשיש ספק – אין ספק.
לכל שאלה שצצה אנחנו לגמרי כאן כדי לקרוא, לבדוק ולענות במלא תשומת הלב.

צור קשר
 
 
Leaf Leaf
Leaf Leaf