בשנת 1981 נוסדה חברת טללים יפת"ח בע"מ שלימים שינתה את שמה לקבוצת טללים,כחלוצה בשוק התיירות המאורגנת והפכה עם השנים לחברת אחזקות של קבוצת חברות המאורגנת והפכה עם של קבוצת חברות המאורגנת והפכה עם ההפעילות:

        

תחומי הפעילות

 

תיירות בישראל
(פנים וחינוכית)

חברת טללים תיירות נכנסת לישראל או במותג הבינלאומי Authentic Israel פועלת כבר למעלה מדור, עוסקת

חברת טללים תיירות נכנסת לישראל או במותג הבינלאומי Authentic Israel פועלת כבר למעלה מדור, עוסקת

תיירות נכנסת לישראל

חברת טללים תיירות נכנסת לישראל או במותג הבינלאומי Authentic Israel פועלת כבר למעלה מדור, עוסקת

תוכניות ארוכות בישראל

אטרקציות תיירותיות וחינוכיות

חברת טללים תיירות נכנסת לישראל או במותג הבינלאומי Authentic Israel פועלת כבר למעלה מדור, עוסקת

חברת טללים תיירות נכנסת לישראל או במותג הבינלאומי Authentic Israel פועלת כבר למעלה מדור, עוסקת

- קבוצת אורפאן

הנדסת דמיון

חברת טללים תיירות נכנסת לישראל או במותג הבינלאומי Authentic Israel פועלת כבר למעלה מדור, עוסקת

תיירות מורשת לאירופה

קבוצת טללים -  רואה בפיתוח התיירות הכללית והחינוכית דרך חיים ויכולת להשפיע על עיצוב זהותו של דור העתיד.

1/2
1/2
1/2
 

חדשות

קבוצת טללים -  רואה בפיתוח התיירות הכללית והחינוכית דרך חיים ויכולת להשפיע על עיצוב זהותו של דור העתיד.

 

דרושים