תיירות מורשת לאירופה

תיירות מורשת אירופה

חברת טללים מורשת אירופה או במותג הבינלאומי Authentic Europe מוציאה טיולים חינוכיים למשפחות, קבוצות, ארגונים ומוסדות לשלל יעדים באירופה. קבוצת טללים רואה כערך עליון את שימור זיכרון שואת יהודי אירופה וחינוכה.

קישורים לפעיליות נוספות

602003, Ariel Sharon Blvd 3, Or Yehuda, Israel

tel. +972-3-630-6300 

  • Photos

Copyright © 2018 Tlalim Group. 

All rights reserved.