האנשים מאחורי - תיירות נוצרית

האנשים מאחורי

יפה וולס

       +972-3-768-8023

       +972-3-630-6305

Yaffaw@tbctl.com

מפעילת תיירות
ל-The Bible Comes to Life 

יעל פורת

מנהלת שיווק

         +972-3-630-6345

         +972-3-630-6305

Yael@tlalimgroup.com

האנשים מאחורי - תיירות נוצרית

איאן דרינפלד

מנהל מכירות, טללים תיירות נכנסת

        +972-3-630-6324

         +972-3-630-6305

Iand@authenticisrael.com

עומר אשל

מנכ"ל TBCTL

        +972-53-220-5494

       +972-3-630-6305

Omer@tbctl.com

602003, Ariel Sharon Blvd 3, Or Yehuda, Israel

tel. +972-3-630-6300 

  • Photos

Copyright © 2018 Tlalim Group. 

All rights reserved.