האנשים מאחורי - כספים

גולה פינסקר

מנהלת חשבונות

        +972-3-630-6332

         +972-3-630-6305

Gula@tlalimgroup.com

רותי ששון

מנהלת חשבונות

       +972-3-630-6311

       +972-3-630-6305

rutis@tlalimgroup.com

הודיה ויטריאל

מנהלת חשבונות

       +972-3-630-6315

       +972-3-630-6305

Hodaya@tlalimgroup.com

צביקה פרסמן

מנהל כספים

       +972-3-630-6310

       +972-3-630-6305

Zvikap@tlalimgroup.com

האנשים מאחורי - כספים

האנשים מאחורי

602003, Ariel Sharon Blvd 3, Or Yehuda, Israel

tel. +972-3-630-6300 

  • Photos

Copyright © 2018 Tlalim Group. 

All rights reserved.